Hậu đỏ Việt Nam Hậu Phần thưởng trang web cánh cổng: Thâm Quyến đã phát hành Công cụ Quản Lý cho việc tài trợ của trung tâm kiểm tra khái niệm và căn cứ thử nhỏ và cỡ trung bình

FB88 bóng đá 170
Hậu đỏ Việt Nam- game for Phần thưởng website cổng:

Lu Junjin, Cai Yongyue và phóng viên Luo Mỹ từ Trung Quốc Phát triển Network, China Econo Herald.It is học from Shenzhen Science and Technology Innovation Commission that recently, the Administration Administration Center và Small and middle Tests Bases (in the least called the Actions) created by Shenzhen Science and Technology Innovation Commission has been ban và applicated, with a implication period of 5.

Hậu

Theo các biện pháp, Cục Quản lý Khoa học và Công nghệ Thành công (Shenzhen) không cho quá năm triệu yuan để nhận diện Trung tâm Điều tra hoà, 10 triệu yuan để xác định những căn cứ thí nghiệm nhỏ và trung bình, và năm triệu yuan để đánh giá Trung tâm Kiểm tra hoà Ước và căn cứ nhỏ và cỡ trung bình. Cùng một trung tâm xác nhận khái niệm và căn cứ thử nghiệm nhỏ và cỡ trung bình có thể yêu cầu được tài trợ nhận dạng cùng một lúc. Cùng một trung tâm xác thực khái niệm và căn cứ thử nghiệm nhỏ và nhỏ bé có thể đòi hỏi hai trợ cấp đánh giá cao nhất.

Tập đoàn xác định khái niệm được đề cập trong Những Ứng dụng đề cập đến một chuyên ngành mới thu thập các thành tựu, tài năng, thủ đô, thị trường và các yếu tố biến đổi khác, xây dựng một hệ sinh thái xác thực khái niệm kiểm soát, và thúc đẩy việc khai quật và phát tán giá trị của những thành quả nghiên cứu cơ bản, dựa trên các tổ chức nghiên cứu cao hơn, các tổ chức nghiên cứu khoa học, y và y tế, các tổ chức y tế và y tế, các tổ chức xã hội với khả năng nghiên cứu cơ bản. Các căn cứ thử nghiệm nhỏ và trung bình được đề cập trong Những Ứng dụng đề cập đến là những công ty mở cửa cung cấp các dịch vụ thử nghiệm nhỏ và trung bình như phát triển thứ hai, tiến trình xác thực và thử nghiệm các thành quả của nghiên cứu khoa học dựa trên các tổ chức nghiên cứu khoa học cao, các công ty và các tổ chức xã hội với ưu thế công nghiệp và chức dịch vụ công cộng, và xung quanh nhu cầu của các công ty trong ngành để xác minh khả năng, ổn định và an to àn của các tiến trình phát triển sản phẩm.

Hiện tại, sự biến đổi của các thành tựu khoa học và công nghệ thành nguồn năng thực sự từ "cây số đầu tiên" đến "cây số cuối" có các vấn đề về rủi ro cao, chu kỳ dài, độ trưởng thành chậm và giá cao. Hơn nữa, rất dễ để ngắt kết nối của sự chuyển hóa khoa học và công nghệ, và hệ thống dịch vụ biến đổi không đủ âm thanh. Việc phát triển các chính sách liên quan đến trung tâm kiểm soát khái niệm và các căn cứ thử nhỏ và trung bình cỡ trung bình sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ biến đổi các thành tựu khoa học và công nghệ, tạo nên "khu vực chia rẽ" giữa các thành tích nghiên cứu cơ bản và các sản phẩm công nghệ công nghiệp, và làm cho đạt được giá trị của các thành quả khoa học và công nghệ cơ bản từ các thành tích cơ bản đến thiết lập xác suất sản phẩm xác suất thử nghiệm, sản xuất thử nghiệm và sản xuất trên mô hình mẫu của các sản phẩm trưởng thành. Nó là một yêu cầu không thể nào tránh khỏi bị tối ưu tiên để duy trì và cải tiến to àn bộ tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến

Những gì đã được phát hành bởi Thâm Quyến lần này có bốn đặc điểm:

Nguồn gốc các thành tựu khoa học và công nghệ

Các biện pháp hỗ trợ to àn diện cho nguồn gốc của các thành tựu khoa học và công nghệ như các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, y tế và y tế, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, và thúc đẩy sự sẵn sàng của các lĩnh vực phát triển mới để thay đổi thành tựu của họ.

Sự liên kết vô tận của dịch vụ chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ

Các dự án cụ thể yêu cầu xây dựng một nhà xác nhận khái niệm và một thư viện thử nghiệm nhỏ và lớn trung bình, khuyến khích các dự án nghiên cứu cơ bản đã nhận được quỹ khoa học và công nghệ của to àn quốc, tỉnh lẻ và thành phố, và chấp nhận tham gia dự án xác nhận dự án quy định trước, và khuyến khích các dự án nghiên cứu và phát triển quan trọng và các dự án kỹ thuật đã nhận được tài trợ từ chính quốc gia, tỉnh lẻ và thành phố, và chấp nhận vào thư viện thử nghiệm nhỏ và trung bình.

Vĩnh viễn hỗ trợ ổn định cho nền tảng biến đổi thành tựu khoa học và công nghệ

Những biện pháp đó áp dụng phương pháp hỗ trợ "xây dựng đầu tiên, nhận dạng thứ hai, và quản lý độc lập", "hỗ trợ ưu tiên, hỗ trợ ổn định và đánh giá thường xuyên" cho các đơn vị hỗ trợ liên quan, và biến đổi mọi thành tích khoa học và công nghệ trên lâu dài mỗi hai năm.

Môi trường hóa thành quả khoa học và công nghệ

Các dự án nhấn mạnh chức năng phục vụ "20+8" các nền công nghệ mới phát triển chiến lược và các tập đoàn công nghiệp tương lai, nhấn mạnh việc cung cấp dịch vụ công nghiệp công cộng cho các trường cao, trường đại học, khoa học và doanh nghiệp, đạt được sự tập hợp của các dự án, quỹ, tài năng và không gian, và xây dựng một hệ sinh thái để biến đổi các thành tựu khoa học và công nghệ.