Tải về trò vua Cá: "Kaohang" 10/28, ánh nắng, 22N~30*840kg;, không có hướng gió duy trì, gió nhẹ, không khí chất lượng.

FB88 bóng đá 173
Tải Vua Cá về đây

Hôm nay mưa nắng cao lắm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30\ 8551;, và nhiệt độ thấp nhất ban đêm là 22\ 8551;. Không có hướng gió liên tục và gió nhẹ. Không có trạng thái không khí chất lượng tốt.