Việt Nam Công Sơn (Vua Câu cá trực tuyến) Liên bang Yunnan, tổ chức một hội nghị nghiên cứu và thực hiện các tinh thần của Quốc hội quốc gia CPC

FB88 bóng đá 165
Việt Nam Công Công Công Câu cá online

[Phóng viên Ma Ruiz kể từ Côn Minh] Vào tháng Mười Một, Liên minh Công nghiệp và thương mại của tỉnh Yunnan tổ chức một hội nghị để nghiên cứu và thực hiện hệ thống Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), truyền đạt tinh thần Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và các yêu cầu của Uỷ ban tỉnh lẻ Yunnan về việc triển khai thác Quốc hội Cộng sản Trung Hoa (CPC) và thúc đẩy sự nghiệp của Liên minh Công nghiệp Quốc gia để đạt được phát triển phát triển và đạt kết quả mới.

Việt

Ông ấy nhấn mạnh rằng báo cáo của Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng s ản Trung Quốc đã đưa ra nhiều lời phát biểu quan trọng về việc phát triển và phát triển nền kinh tế tư nhân, chỉ ra hướng đi tới việc phát triển nền kinh tế tư nhân cao cấp, và đánh dấu rằng nền kinh tế tư nhân Trung Quốc sẽ mở ra những cơ hội lịch sử mới và bước vào một bước tiến mới của nền văn hóa. Thành viên và các giáo viên của Liên minh Công nghiệp và thương mại ở mọi cấp độ của tỉnh, và đa số những người kinh tế không công cộng nên đọc bản gốc, hiểu các nguyên tắc, và nghiên cứu bản báo cáo trong phiên bản nguyên bản gốc. được hướng dẫn bởi tinh thần Quốc hội Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc, họ nên thực sự làm việc chăm chỉ, tiến lên phía trước và tham gia vào một cách can đảm để phát triển một nền kinh tế tư nhân dũng cảm và mạnh mẽ hơn, để đóng góp phần thành công trong chương Yunnan của Trung Quốc mơ ước.

Cao Feng, Phó Chủ tịch của Hội đồng tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Vân Nam và Chủ tịch Liên Đoàn Thương mại ở tỉnh Yunnan, chủ trì cuộc họp và phát biểu. Ông ấy chỉ ra rằng linh hồn của đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩ sâu sắc trong suy nghĩ và giàu có. chúng ta nên nghiêm túc nghiên cứu, công khai và thực hiện tinh thần Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) như nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong thời kỳ hiện tại và tương lai, và tổ chức và hướng dẫn tất cả cán bộ và nhân viên và số lượng kinh tế tư để nghiên cứu, công bố và thực hiện đầy đủ tinh thần Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Hoa (CPC). Chúng ta nên kết hợp công trình hợp nhất của nền kinh tế tư nhân và công việc của Liên minh Công nghiệp và Thương mại, nhanh chóng thực hiện nó, và phản ánh kết quả thực tế trong chính trị, tư tưởng và hành động. Chúng ta nên nắm lấy những cơ hội lớn mà Quốc hội Quốc gia của đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang đến cho việc phát triển kinh tế tư nhân, đi con đường cải thiện và nâng cấp, và cải thiện chất lượng sản xuất và kinh doanh. Chúng ta nên thúc đẩy mạnh mẽ động thái tử tế, hướng dẫn những người kinh tế tư nhân trở thành một hình mẫu yêu nước và cống hiến, hoạt động tuân thủ luật, động kinh doanh và phát đạt, và đền đáp lại xã hội, và thúc đẩy cảm xúc kinh doanh và đóng góp vào giá trị của kinh doanh để trả lại công ty bằng lòng trung thành và thực hiện trách nhiệm xã hội. Chúng ta nên thúc đẩy tích cực và sáng tạo công việc, thúc đẩy nghiêm túc và mới mẻ của Hội Đồng Công nghiệp và Thương mại tỉnh lẻ và các phòng thương mại liên kết, và tiếp tục xây dựng thương hiệu dịch vụ của Liên Đoàn Công nghiệp và Thương mại, để thúc đẩy hành động thực tế của "hai sức khỏe" và thực hiện tinh thần Quốc hội Quốc gia CPC.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của Liên minh Công nghiệp và Thương mại Yunnan, và sẽ mở ra các địa điểm khác tại mỗi bang (thành phố), quận (thành phố, quận) liên minh công nghiệp và thương mại để tổ chức các cuộc họp video cùng lúc. Đại diện cho các cán bộ và nhân viên Yunnan Liên minh Thương mại và Kinh tế và nhân viên tư nhân tham dự cuộc họp.

Biên tập Trương Huệ