Hậu đỏ thời gian của Việt Nam Đường bưu điện: Quảng Đông Hợp trường Hợp trường (chi nhánh Jantou), bảo vệ túi tiền của bạn.

Thông tin phương tiện 118
Hậu đỏ. Đường dẫn phân hủy.

Nhân viên hành lang của Ủy ban điều hòa Tây Eäua thuộc nhánh Quảng Đông Shankou của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã chủ động công bố hệ thống bảo hiểm ký gửi cho khách bằng cách tận dụng thời gian chờ của khách hàng tại cửa hàng, bảo vệ túi tiền của người dân và đảm bảo an to àn tài s ản cho người dân.