Hậu phương của Việt Nam- vua trò chơi lộ trình, tải về Android, ứng dụng Apple: có một công ty bảo hiểm Giá mua của hãng bảo hiểm

Thông tin phương tiện 155
Hậu phương của Việt Nam- vua trò chơi lộ trình, download Android, app của Apple:

Thông tin quan trọng

Tên công ty: Bắc Kinh * Insurance Agency C., Lt.

Được kế hoạt động:

Trả bằng tiền vốn: Một triệu USD.

Ngày phát hành: tháng Tám

Địa chỉ đã đăng ký:

kinh doanh: hãng bảo hiểm Việc bảo hiểm đồng thời; dịch vụ tư vấn kinh tế Công ty quản lý; Với biển số Bắc Kinh

Thông tin Tài sản

phân loại ngã giá:

Mô tả về thẻ nhân viên: bảo hiểm nhân viên, bảo hiểm xe cộ

Chỉ số biển số:

Chỉ dấu:

Thông tin thuế

Loại thuế: nhỏ

Tính thuế: mức A

Tuyên bố thuế: bình thường

Ứng dụng hoá đơn: không áp dụng

Thông tin ngân hàng

Tài khoản ngân hàng: mở tài khoản cơ bản

Có tài khoản bình thường không:

Ngân hàng trực tuyến: mở